Obevekelser (2013)

 

Obevekelser

Foto: BjörnOla Lind

Foto: BjörnOla Lind

Dansfilm om berget och vattnets obevekliga samspel.

”Vattnet sipprar genom urberget. Berget, till synes hårt och ogenomträngligt låter det ske. Långsamt, genom mikroskopiska sprickor tar sig vattnet fram, omöjligt att stoppa. Vattnet, till synes mjukt och följsamt, spränger och slipar ner. Berget, det hårda, slipas och vittrar sönder. Trycks ned av inlandsisarnas tyngd. Berget och vattnet rymmer i sig själva sina motsatser. Vem är den starkaste?”

E Kristoffersson

Foto, regi och musik: Björnola Lind (bjornola.lind@yahoo.se)
Idé, koreografi och dans: Elin Kristoffersson
Längd: 11 min

Producerad i samarbete med: Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun, Härnösands konsthall, Hemsö fästning

Förkortad version/ Shorted version:

Liveframtädande/Liveperformance:

Obevekelser

A dancefilm about the tug of war between water and rocks. The water smooth and conformable, yet molding and cracking bedrock. The rock strong and solid, yet molded into sand. Shooted in the sublevel caving of Hemsö Fortress in northern Sweden.

Length: 11 min
Created by Björnola Lind (bjornola.lind@yahoo.se) and Elin Kristoffersson

With financial support from: The County of Västernorrland, Härnösands kommun, Härnösand Art Gallery, Hemsö Fortress

Kommentarer inaktiverade.